Poradenské a konzultační služby v oblasti životního prostředí

O společnosti

Naše společnost ENVIRONMENT SERVIS s.r.o. (dříve I.N.Z. Ing. Zdeněk Netopil) se zabývá poskytováním poradenských služeb v oblasti životního prostředí již od roku 1992.

Pro své klienty zajišťujeme odborné poradenské služby ve všech oblastech životního prostředí - nakládání s odpady, ochrana ovzduší, vodní hospodářství, nakládání s chemickými látkami, v souladu s platnou legislativou ČR.

Outsourcing

Převezmeme povinnosti Vaší firmy, které vyplývají z enviromentální legislativy „na klíč“

Předmětem outsourcingu je smluvní převzetí zajišťování plnění povinností Vaší firmy vyplývajících z environmentální legislativy „na klíč“ po provedení jednorázového interního auditu (úvodního přezkoumání) za účelem ověření dodržování environmentální legislativy ČR.

Smluvně převezmeme povinnosti Vaší firmy

Upozorníme Vás na případné možnosti sankcí

Navhrneme opatření pro odstranění zjištěných neshod