Nabídka služeb

Odpadové hospodářství (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v současném platném znění)
  • evidence odpadů
  • plnění ohlašovacích povinností do ISPOP, EKO-KOM
  • kontroly platných souhlasů partnerských organizací
  • odborný dohled nad shromažďováním a tříděním odpadů